Japanilaiset pysyivät pitkään täysin eristyksissä muusta maailmasta. Ei siis ihme, että japanilaiset ovet edelleenkin hyvin yhteisöllistä kansaa! Japanin alkuperästä voidaan lukea monenlaisia teorioita – maan lukuisten saarien kerrostuma on voinut yhtä hyvin tulla Polynesian, Korean, Filippiinien kuin Indonesiankin saaristoista. Varmaa teoriaa maan synnylle ei siis ole löydetty. Vaikka Japani on maantieteellisesti ja valtiollisesti edelleenkin hyvin eristäytynyt, se on historian saatossa saanut vaikutteita menneiden aikojen kiinalaisesta, korealaisesta ja länsimaalaisesta kulttuurista. Japani onkin eräänlainen kulttuurien yhteentörmäys. Vaikutteiden ei kuitenkaan ole annettu tuhota perinteistä japanilaisuutta – uudet asiat, ilmiöt ja tavat on ainoastaan sopeutettu maassa jo vallinneeseen kulttuuriin.

Niin kuin Itä-Aasialaisissa maissa on tapana, myös Japani on moniuskontoinen maa. Japanin uskontohistoria alkaa sintolaisuudesta, jonka perustaa voidaan lähteä tutkimaan yli 2000 vuoden takaa. Tuolloin japanilaiset uskoivat keisarin olleen aurinkojumalatar Amaterasun jälkeläinen. Vaikka maan uskonto alkoikin sintolaisuudesta, nykyään pääuskonnon viittaa kantaa buddhalaisuus.

Japanin uskonnollinen maisema on monimuotoinen ja koostuu useista perinteisistä ja modernista uskonnollisista suuntauksista. Yksi merkittävä uskonnollinen liike, joka vaikuttaa Japanin kulttuuriin ja yhteiskuntaan, on taoismi. Taoismin juuret ovat Kiinassa, mutta se on vuosisatojen aikana levinnyt myös Japaniin. Taoismissa korostetaan tasapainon löytämistä ja harmoniaa ympäröivän luonnon kanssa. Monet japanilaiset uskovat ja harjoittavat taoismin periaatteita päivittäisessä elämässään.

Lisäksi Japani on tullut tunnetuksi myös uudesta uskonnollisesta liikkeestä nimeltä Tenrikyo. Tenrikyo perustettiin 1800-luvun lopulla ja sen keskeisenä opetuksena on ihmisten välisen yhteisvastuun korostaminen. Tenrikyo on saavuttanut merkittävän kannattajakunnan Japanissa ja sillä on suuri vaikutus monien ihmisten elämään ja ajatteluun.

On tärkeää huomata, että vaikka buddhalaisuus ja sintolaisuus ovat Japanin pääuskontoja, monet japanilaiset harjoittavat uskonnollisia perinteitä ja rituaaleja useista eri uskonnoista ilman selkeää rajanvetoa. Uskonnollinen monimuotoisuus ja joustavuus heijastavat japanilaisten taipumusta sulauttaa erilaisia uskonnollisia käytäntöjä ja filosofioita arkipäiväänsä.

Japanin historia on siis rikas kulttuurien yhteentörmäyksistä ja vaikutteista, jotka ovat muovanneet maan identiteettiä. Uskonnot ja uskonnolliset käytännöt ovat olleet tärkeä osa japanilaista kulttuuria ja yhteiskuntaa, tarjoten henkistä tukea ja suuntaa monille ihmisille. Vaikka Japani pysyy edelleen ainutlaatuisena ja eristyneenä monin tavoin, sen kulttuurinen rikkaus ja avoimuus uusille vaikutteille ovat olleet keskeisiä tekijöitä maan kehityksessä ja identiteetin muodostumisessa.